Kontakt

BLStream S.A.

 

Plac Hołdu Pruskiego 9
70-550 Szczecin
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum W Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000652746
REGON: 366113077
NIP: 8513202115
Kapitał Zakładowy: 300,000 zł
Wpłacony w całości